1209. sredin seminar, 11. april 2012

Miro Lozej Miro.Lozej@gov.si

Porazdelitev tlakov na površinah jader

Gibanje vetra ob površinah povzroča aerodinamični tlak, s tem pa tudi silo, ki jo izkoriščamo za pogon jadrnic že zelo dolgo. Dogajanje na jadrih je nevidno, zato lahko le posredno sklepamo, kako je najbolje nastaviti jadra, da bomo deležni največje možne potisne sile v smeri vožnje. Merjenje porazdelitve tlakov in t.i. leteče oblike jader med vožnjo (full scale, real time) omogoča prav to - izmeriti in prikazati učinke vetra ter sproti izračunavati potisno in nagibno silo. Izmerjene časovne vrste omogočajo analiziranje podatkov. Ogledali si bomo nekaj rezultatov. Vse to pa odpira zanimiva vprašanja, kako razkrivati zakonitosti iz podatkov, ki jih lahko posreduje množica senzorjev, ki beležijo stanje sistemov v času in prostoru.

pressuredistributon.doc

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1209.txt · Last modified: 2012/04/12 08:23 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki