1207. sredin seminar, 28. marec 2012

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

Multimediji in LaTeX

Na seminarju si bomo ogledali nekaj slogov, ki omogočajo vključevanje multimedijskih vsebin (npr. video-posnetkov) v datoteke PDF.

zapiski

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1207.txt · Last modified: 2012/03/28 14:57 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki